Keren Gilbert of Decision Nutrition on Miami Plum TV channel 5

Keren Gilbert of Decision Nutrition on Miami Plum TV channel 5. Talking about how to get BIKINI READY during Miami’s SWIM WEEK 2011